Försäljningsvillkor

Garanti…

Produktgarantin och fabriksgarantin gäller uppkomna funktionsfel inom 1 år från inköpstillfället om inte annat anges, handhavandefel eller inställningsfel omfattas inte. Vid handhavandefel eller felaktig inkoppling debiteras undersökningskostnad, detta gäller även då fel inte kunnat konstaterats eller då felet orsakats av kunden. Fel uppkomna vid egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten omfattas inte. Garantin omfattar ej transport- eller resekostnader..

Tvist

Tvist angående tolkning eller tillämpning av avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras på spanska eller svenska språk, enligt landets lag vid allmän domstol.

Förändring av tjänst och hemsida

Alltid Vacker förbehåller sig rätten vidtaga förändringar av hemsidan och tjänsten avseende struktur, omfattning, samt funktion. Vi ger inget support för några av våra produkter som justerar och ändrar original data på några fordon och tar inget ansvar för skada du kan tillföra till din fordon genom användande av våra tjänster och produkter. Vi reserverar oss mot skrivfel. Bilderna på  Alltid Vacker hemsida ska ses som beskrivande och kan skilja sig från varans riktiga utseende.

Stäng meny
×

Kundvagn